Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. д-р Меглена Валдемарова Ангелова д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: megi.angelova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Родена на 21.04.1979 г. в гр. Варна. Завършила медицина в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов", Варна през 2003 г. От 2006 г. е асистент в Катедра по анатомия, хистология и ембриология. Придобита специалност "Анатомия и хистология"  (2009 г.)

Публикации

Има над 10 публикации и 6 участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областа на анатомичните вариации.

Научни публикации​

Отворен достъп

П. Бочев, Ангелова М. Диференциално-диагностично значение на стерналните отвори при рутинна костна сцинтиграфия. Известие на Съюза на учените – Варна. Серия медицина и екология- 2'2006/ 1'2007 г., 52-54

Y. Yonkov, Michaleva V., Angelova M., Marinova D., Dokova K., Nikolova R., Yonkova V., Lyoutzkanova V. Study of ejaculates of fertile men. Известие на Съюза на учените – Варна. Серия медицина и екология- 2'2007/ 1'2008 г., 25-32

M. Angelova, Marinova D., Hristov V. Os naviculare accessoria- a case report. Types, frequency and clinical significance, Journal of Biomedical and Clinical Research- Pleven 2009


Член на