Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мехмед Бехчет Хадживели

гр. Варна, бул. "Хр. Смирненски" №1, УМБАЛ "Св. Марина", Първа клиника по хирургия


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р Мехмед Хадживели е роден на 16.10.1982 г. в гр. Кубрат Завършила е средното си образование през 2001 г. в ПМГ „Никола Обрешков“ гр. Разград с отличие. През периода 2001 г. – 2007 г. следва медицина в Медицинска университет – гр. София. След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ гр. София като лекар- специализант по обща хирургия.  През 2014 г. придобива специалност по „Обща хирургия“. През 2016 г. започва специализация по Гръдна хирургия, и през същата година започва работа в Първа клиниката по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“. Започва работа и като асистент към Катедрата.

Публикации

​Д-р Мехмед Хадживели е участвал в над 20 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопска адреналектомия, апендектомия, VATS при плеврални емпиеми и други.

Член на

​Членува в Български Лекарски съюз.