Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: mila.boyadjieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 371

 

Биография

Родена на 09.03.1974 г. в гр. Варна. Завършила медицина в МУ – Варна през 1999 г. От 2009 г. е асистент в Клиниката по ендокринология – МУ, Варна.

Публикации

Има над 5 публикации и над 20 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на захарен диабет.
Научни публикации
Отворен достъп

Член на

Българско Дружество по ендокринология, Съюз на учените – Варна, EASD, БЛС