Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Петър Маринов Маринов д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: peter.marinov@mu-varna.bg
Телефон: 035929702278

 

Биография

​Завършил медицина в Медицинския университет София през 1988 г. През 1994г. Придобива специалност по психиатрия, а през 2003 г. придобива втора специалност съдебна психиатрия. През 2008 г. придобива степен „доктор по медицина“ с научна разработка върху шизофренията. Редовен член на Ню Йоркската академия на науките от 1994 г. Бил е последователно ковчежник, заместник председател и председател на Българската психиатрична асоциация за периода от 2003 – 2009 година. Съпредседател е на фондация „Биологична психиатрия“ заедно с д-р Оля Микова. Бил е началник на Четвърта психиатрична клиника в МБАЛНП „СВ. НАУМ“ гр. София, както и началник на отделение за остри психиатрични състояния. Организирал и провел поредица от обучителни модули за общопвактикуващи лекари върху разпознаването и лечението на депресивните и тревожните разстройства. Има разработки в областта на шизофренията, биполярното разстройство, депресията и тревожните разстройства. Участвал е активно в съвместен проект на МБАЛНП „Св. Наум“ и Университата на Илинойс в Чикаго, САЩ, върху хероиновата зависимост. Участвал е като координатор в европейски проект за изграждане на остро психиатрично отделение в МБАЛНП „Св. Наум“ София. Участва в европейски многоцентров проект по Седма рамкова програма за изследване на имунитета при депресия „МУУДИНФЛЕЙМ“ под ръководството на проф. Хемо Дрехсхаге от Университета „Еразмус“ в Ротердам, Нидерландия. Участва в съвместен проект за лечение на депресиите с университетската многопрофилна болница в Масачузетс, афилирана към Университета в Харвард, САЩ.

Публикации

Има над 100 публикации в областта на психиатрията, съдебната психиатрия и психофармакологията. Автор, отговорен редактор и съавтор в следните ръководства:

1. Фармакопсхиатрия и психофармакология. 1999. Горекспрес, София
2. Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари. Университетско издателство „Медицина“. София. Първо и второ издание.
3. Терапевтично резистентна шизофрения. Издателство „Ася“. 2008 г. София
4. Шизофренията. Издателство „Ася“. 2012 г.
5. Практическа психиатрия в два тома. 2009 г. Издателство „Ася“. София

Научни публикации


Избрани публикации в чужди издания:

1.Tataru Nicoleta, Marinov Petar, Douzenis Athanassios, Novotni Antoni, Kecman Bojana. Forensic psychiatry in some Balkan countries. Curr Opin Psychiatry. 2010;23(5):472-80. doi: 10.1097/YCO.0b013e32833cfc05.

2. Vassileva Jasmin, Petkova Pavlina, Georgiev Stefan, Martina Eileen M, Tersiyski Ruslan, Raycheva Margarita, Velinov Vladimir, Marinov Peter.

Impaired decision-making in psychopathic heroin addicts. Drug and Alcohol Dependence 2007;86:287–289. doi:10.1016/j.drugalcdep.2006.06.015

3. Velinov Vladimir T., Marinov Peter M. Forensic psychiatric practice:

worldwide similarities and differences. World Psychiatry 2006;5:2 - June.

4. Ristevska-Dimitrovska Gordana, Shishkov Rinaldo, Gerazova Vesna Pejoska, Vujovik Viktorija, Stefanovski Branislav, Novotni Antoni, Marinov Petar, Filov Izabela. Different serum BDNF levels in depression: results from BDNF studies in FYR Macedonia and Bulgaria. Psychiatria Danubina, 2013;25(2):123-127.


Член на