Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Радко Златков Радев д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Патофизиология
Е-поща: pathophysiology@mu-varna.bg ; Radko.Radev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 051

 

Биография

​Роден е на 05.06.1955 г. в гр. Омуртаг, Търговищка област. Завършил е медицина във ВМИ - Варна през 1981 г. От 1982 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра патофизиология към МУ - Варна. От 2008 г. е главен асистент и от 2011 г. доцент в Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. Има придобита специалност патофизиология на човека и животните (1986). През 1998 г. защитава докторат на тема “Изследване влиянието на някои фактори върху зависимостта между реакционното време и амплитудните промени на Н-рефлекс по време на предварителния период на подготовка за волево движение”. Преподава патофизиология, патология и физиология и в  Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров" и Русенски университет „Ангел Кънчев", както и​ общомедицинска подготовка на специалност „Корабоводене" в Технически университет – Варна. Има професионална квалификация „Специалист по здравен мениджмънт" от Икономически университет - Варна (2013 г.) и сертификат за "Професионален инструктор" на Морска администрация Варна (2015 г.).  

Доц. Радев е създател и организатор на „Клуб на будните таланти д-р Радко Златков Радев и приятели“©®, който наброява повече от 100 души студенти, преподаватели и служители на МУ – Варна. Организатор, сценарист, режисьор, водещ и участник в повече от 20 концерта през последните четири години, които Клубът осъществява с помощта и съдействието на Студентски съвет и Академичното ръководство на Университета. Клубът разполага със собствена репетиционна зала, оборудвана с музикална техника на съвременно ниво и привлича талантливи автори в областта на музиката, поезията, прозата, театралното изкуство, рисуването, скулптурата и танците, като дейността му непрекъснато се разширява и обогатява, включвайки участници и от другите висши училища на Варна, както и от Бургаски университет „проф. д-р Асен Златаров“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.


Публикации

​Има над 60 публикации и над 130 участия в национални и международни научни форуми. Основно научните разработки са в областта на хемостазата и тромбозата, и по-конкретно върху експерименталното проучаване на ефектите на хипоталамо-хипофизо-тироидната ос върху редица показатели на хемокоагулацията. Работил е по проблемите на използването на българския белтъчен хидролизат “Хидропрот” с протективна и саногенетична цел, зрителен контрол върху подготовката за волево движение и др. Лектор е по въпросите на тютюнопушенето, алкохолизма и здравословния начин на живот.

Научни публикации

Член на

​Българското дружество по физиологични науки, Дружеството по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология, СУБ, “Менса”, БЛС​