Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Румен Станчев Йорданов


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: rumen.yordanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 342

 

Биография

Д-р Румен Йорданов е роден през 1963г .Завършва гимназия с преподаване на английски език в Шумен през 1981г.След отбиване на редовна военна служба, постъпва като студент по медицина в МУ- Варна/1983-1989г./. След  дипломирането си започва лекарска практика в селски здравен участък/1990-1992г./като общопрактикуващ лекар.В периода 1992-1996г. завежда Общинска поликлиника- гара Хитрино, област Шумен. Постъпва на работа в кардиологично отделение на МБАЛ- Шумен през 1996г. като ординатор.Придобива специалност по вътрешни болести в МУ- София през м.юни 1998г. През мес. октомври- декември 1998 взема участие в трейнинг курс- „Социални и медицински грижи на деца в риск"- Лондон, Великобритания. В болницата работи до 2006г., след което преминава на работа в УМБАЛ"Св. Марина"- Варна- IIра Клиника по кардиология, по късно трансформирана в инвазивна.В клиниката придобива втора специалност- кардиология, след изпит в МУ- София през м. февруари, 2008г. От 2011г. е редовен асистент по кардиология към МУ- „Параскев Стоянов", Варна.

Основните професионални интереси и специализации са в областта на неинвазивната диагностика и лечение на СС заболявания, образната диагностика, предсърдното мъждене, сърдечната недостатъчност.

Взема участие в множество кардиологични конгреси и събития на национално и европейско ниво, семинари, симпозиуми на национално и регионално равнище.Участва в съвместни интердисциплинарни проучвания в областта на онкохематологията, ендокринологията.

Публикации

Член на

Член на Дружеството на кардиолозите в България/ДКБ/ и на Европейското дружество по кардиология/ESC/.