Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов д.м.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: r.popstefanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/821 341, 052/821 365

 

Биография

​Роден е през 1955 г. в семейство на лекари. Завършва средното си образование в І Езикова гимназия с преподаване на немски език в гр. Варна. През 1982 г. се дипломира като лекар във Висш медицински институт – Варна. Започва работа като хирург в Районна болница – Балчик до 1985 г., а след това работи като ортопед-травматолог в І поликлиника – Варна и спешен център на Окръжна болница – Варна. През 1989 г. е избран за асистент в учебно-научен сектор по ортопедия и травматология към Катедра по хирургически болести на МУ – Варна. През 2006 г. успешно защитава докторат на тема „Комплексни фрактури на дисталния радиус – проблеми и рационален терапевтичен подход”. През 2010 г. е избран за доцент към УС по ортопедия и травматология, а от 2011 г. е ръководител на новоструктурираната Катедра по ортопедия и травматология на МУ – Варна. Специализирал е ендопротезиране на големи стави в Швейцария, Германия, Австрия и Словакия, принципи на остеосинтезата при фрактури на костите в Швейцария, лечение на костните тумори и екстрафокална остеосинтеза в Австрия.

Публикации

Член на

​Българския лекарски съюз, Българската ортопедо-травматологична асоциация, Българското дружество по хирургия на ръката, F.E.S.S.H. (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand), I.F.S.S.H. (International Federation of Societies for Surgery of the Hand), E.F.O.R.T.(European Federation of Orthopaedics ant Traumatology), регионален консултант по ортопедия и травматология, член на редакционния съвет на списание „Ортопедия и травматология”. Има множество участия с изнасяне на доклади и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в България, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Германия, Швейцария, Македония, Гърция, Дания, Австрия