Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Салих Мохамедали Фарук


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на