Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Съмър Ала Хасун Ел Шемери д.м.


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: S.El_Shemeri@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Д-р Съмър Ел Шемери родена на  28.01.1990 г. в гр. Бургас. Завършва Медицина в Медицински университет Варна през 2015г. От май месец 2016г е назначена на работа в клиника по Образна диагностика в УМБАЛ "Света Марина". От  2017г след усешно положен изпит е зачислена като специализант по образна диагностика и като асистент към МУ Варна. От 2018г. участва  в научен проект : Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет. След успешно положен конкурсен изпит от януари 2020г. е редовен докторант към Му Варна,. От май месец 2021г е специалист по образна диагностика. Има десетки публикации в български и чуждестранни списания и сайтове.Публикации

  1. A. Konsoulova, A. Jordanov, G. Zieafetova, Ts. Kondzhova, K. Nikolov, Ya. Marincheva, S. Ivanovska, S. Usheva, D. Kostova-Lefterova, P. Vassileva, S. Strashilov, P. Bochev, Zh. Dancheva, S. El Shemeri, M. Vasileva. Men with breast cancer – survival in the metastatic setting in Bulgaria. The Breast 2019;48:S52-S52
  2. A. Konsoulova, Z. Inic, M. Jevric, A. Jordanov, G. Zieafetova, Ts. Kondzhova, K. Nikolov, Ya. Marincheva, D. Kostova-Lefterova, P. Vassileva, S. Strashilov, P. Bochev, Zh. Dancheva, S. El Shemeri, M. Vasileva. Men with breast cancer – role of endocrine treatment and time to progression. The Breast 2019; 48:S55-S55
  3.  M. Vasileva, Z. Inic, M. Jevric, A. Jordanov, G. Zieafetova, K. Nikolov, Ya. Marincheva, D. Kostova-Lefterova, S. Masliankov, K. Angelov, Ts. Kondzhova, P. Vassileva, S. Strashilov, P. Bochev, Zh. Dancheva, S. El Shemeri, A. Konsoulova. Men with breast cancer - surgical management in the metastatic setting. The Breast 2019; 48:S62-S62
  4. A. Konsoulova,A. Jordanov, D. Kostova-Lefterova,  S. El Shemeri, M. Dimova,  S. Strashilov, R. Hristova, S. Maslyankov, Ya. Marincheva,M. Vasileva. Adjuvant management of male breast cqncer in Bulgaria. May 2019; Annals of Oncology 30 ( Supplement_3)
  5. G. Valchev, R. Popova, S. El Shemeri, Ya. Bocheva, N. Usheva, S. Galcheva, V. Iotova, Yo. Yotov. Applications of routine cardiac MRI pulse sequences – a contemporary review. Journal of IMAB- Annual Proceeding (Sientific Papers) 25(4): 2718-2722
  6.  Tsv.Mancheva, S. El Shemeri, B.Balev, M.Georgieva. Focal nodular hyperplasia in children. Rentgenologiya i Radiologiya 55(4):280-284
  7. S. El Shemeri, D. Kaloyanova; 3D Slicer - An Accessible Option for Semi-Automatic Fat Segmentation and Quantification " ECR 2021;  DOI: 10.26044/ecr2021/C-14682

 

 


Член на

​Член е на БЛС,  Българската асоциация по радиология (БАР)  и на Европейската асоциация по радиология (ECR).