Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: sneja.spasova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 389

 

Биография

Д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова е родена в гр. Тутракан на 20.06.1981 г. Завършва гимназия в профилирана паралелка с биология. Владее английски и френски език. През 2005 г. завършва магистърска степен, специалност Медицина към Медицински университет – Плевен. В периода 2006-2008 г. работи в МБАЛ – Тутракан в Отделение по клинична патология и в Детско отделение. От 2008 г. е специализант към Катедра по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна, а през 2009 г. след конкурс е зачислена за редовен асистент. От 2011 г. е докторант на самостоятелна подготовка. Интересите й са в областта на бъбречната патология и патология на женска полова система.


Публикации  1. А. Кулова, Сн. Спасова: Дисекиращи аневризми на аортата: клинико-анатомично ретро- и проспективно проучване. 10-ти Национален конгерс по патология, 28-30.05.2009 г., гр. Хисаря
  2. С. Бояджиева, П. Колова, Сн. Спасова, К. Георгиев: Дубликационна киста на стомаха. Национална конференция по патолозите в България  "50 години катедра по обща и клинична патология", 7-9 10. 2011 г.,  гр. Варна
  3. Д. Дженков, Сн. Спасова: Сепсис-асоциирана миокардна увреда с дифузна калциноза. Национална конференция по патолозите в България  "50 години катедра по обща и клинична патология", 7-9 10. 2011 г.,  гр. Варна

Член на

Българското дружество по патология и Българския лекарски съюз