Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Снежинка Любомирова Цветкова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: snejinka.cvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 613 793

 

Биография

Родена е в гр. Варна. Завършила е медицина във ВМИ – Варна през 1983 г. От 1991 г. е асистент и последователно старши асистент в Катедра "Акушерство и гинекология". Придобити специалности: детски болести (1990 г.), неонатология (2008 г.). Магистър по здравен мениджмънт (2004 г.). Специализарала в МА-София и Университет Рене Декант (Болница Кошен) - Париж, Франция.

Публикации

Има над 50 публикации и множество участия в научни конгреси и конференции. Основните и научни разработки са в областта на проблемите на ретинопатия на недоносеното, интензивна терапия в неонаталния период, приложение на Сърфактант.

Научни публикации​

Член на

Българската неонатологичня асоциация и на Педиатрична асоциация