Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Соня Борисова Банова-Чакърова д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: Sonya.Chakarova@mu-varna.bg; sbanova86@gmail.com
Телефон: 052/ 978 248

 

Биография

Д-р Соня Борисова Банова е родена на 8 май 1986 г. в гр Горна Оряховица. През 2011г завършава Медицински университет „проф. Д-р Параскев Стоянов”Варна с магистърска степен, специалност медицина.

От 10.10.2011г до 1.03.2012 г работи в Отделение по Гастроентерология, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД на длъжност лекар. На 1.03.2012 г. е зачислена като редовен докторант към Клиника по Гастроентерология към УМБАЛ „Света Марина“ – гр. Варна. На 20.07.2012г. е зачислен като специализант към Клиника по Гастроентерология и хепатология,  УМБАЛ „Света Марина” – Варна. От 29.05.2014 г. е назначена на работа в Клиника по Гастроентерология, УМБАЛ „Света Марина” – Варна на длъжност лекар-специализант.

Посещава редица следдипломни курсове: EAGEN Postgraduate Course “Inflammation and cancer in the GI tract, management and prevention”, 2012г, Варна; курс за обучение по високоспециализирана дейност в медицината „Хепатитно училище“ Polan Brasov, Румъния; “EAGE-Supported international endoscopy workshop with liver demonstrations BULENDO”, София, 2013г, основен курс по гастроентерология в УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” – София.

Участва с устни презентации на редица конференции - ХV Национален конгрес по ултразвук в медицината, 2012г, гр. Велико Търново “European GI Bridging Meeting & EAGEN postgraduate course”, 2013г, Берлин, Германия; «Национална конфенренция по хепатология и усложнения на чернодробната цироза»,2015г, София.

Участва в конференции в България и чужбина -«Национална научна конференция», 2013г, гр.Пловдив; ХVI Национален конгрес по ултразвук в медицината, 2013г. гр. Пловдив; Национална конференция по Гастроентерология, 2015г, Бургас
През 2012 г. участва в изготвянето на проект от Клиниката по гастроентерология към Фонд «Научни изследвания» на тема: «Превенция на неоплазмите на дебело черво чрез ранна диагностика на преканцерозните лезии и карциномите в стадий на интраепителна неоплазия». През 2014 г. участва в изготвянето на проект от Клиниката по гастроентерология, спечелил Конкурсна сесия 2014 по Фонд „Наука“ на тема «Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином».

Има 4 публикации, една от които на английски език.

През 2018 г придобива специалност “Гастроенетрология“ и научна степен „Доктор“.

От 2018 г е назначена на трудов договор към Медицински университет Варна на длъжност „Асистент“ и към УМБАЛ „Св. Марина“ лекар – Гастроенетерология.

Публикации

Член на