Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Гл. ас. д-р Стефания Георгиева Терзиева д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: steffi.terzieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Стефания Терзиева завършва медицина във ВМИ – Варна през 1990 г. През 1991 г. започва работа като асистент в катедрата по анатомия, хистология и ембриология.  Придобива специалност  "Анатомия, хистология и цитология" през 1996 г. През 1993/94 г. и 1996/97 г. провежда две специализации в Лудвиг-Максимилиан Университет (Мюнхен, Германия). Защитава дисертация в Лудвиг-Максимилиан Университет през 2001 г. Научните ú разработки са свързани с изследването на субхондралната костна плътност като морфологичен параметър на ставното натоварване. .

Публикации

Има над 10 публикации и над 20 участия в научни форуми.

"Съпоставки между разпределението на дебелината на субхондралната зона на минерализация и моделите на костна плътност" С. Терзиева

Годишен сборник ИМАБ том 9, кн.1, 2003

"Приложение на метода на рентгеновата дензитометрия в хода на изследване на дегенеративни ставни промени" С. Терзиева

Годишен сборник ИМАБ том 9, кн.1, 2003

Научни публикации​​

Отворен достъп

Член на

БАД и БЛС