Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Свилена Събева Пеева д.м.


Катедра: Очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: svilena.peeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/634 901

 

Биография

Д-р Свилена Пеева е завършила "медицина" във МУ - Варна през 2002г.От 2010 г. е асистент в катедрата по НХ, УНГ и очни болести.Има придобита специалност "очни болести" през 2008 г.


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп


Има   седем публикации  в български  и една в международни специализирани научни издания и 15 участия в научни конгреси.Основните научни разработки са в областта на  преден очен сегмент, контактология, глаукома.

По – важни публикации:

SS Peeva , DI Grupchev , YM Manolova , CN Grupcheva In vivo confocal microscopy – microstructural analysis into clinical practice, под печат

Групчева Хр, Пеева С, Джелебов Д, Трифонов Зл. Зрителна рехабилитация на пациенти след пенетрираща кератопластика. Trakia Journal of Science 2008;2:6(2): 280-4.

Пеев Н., Пеева С., Групчева Хр, Св. Калевски. Офталмологични симптоми при неврохирургични заболявания – преглед на въпроса и демонстрация на клинични случаи от нашата практика. Trakia Journal of Science 2008;2:6(2): 273-280.

Групчева Хр, Джелебов Д, Пеева С. Оперативно лечение на птеригиум чрез пластика със свободна конюнктива и инжектиране на авастин – първи резултати. Тумори на окото и очните придатъци. 2008 2, 203-208.

Групчева Хр, С. Пеева, И. Групчев, Д.Драганов. Амниотичнта мембрана – възможности за възстановяване на предната очна повърхност. Тумори на окото и очните придатъци. 2006 1, 80-87.

Член на

Българско дружество по офталмология, Съюз на очните лекари в България, Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия, Съюз на българските контактолози (секретар), Български лекарски съюз