Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Теодора Стоянова Гуглева


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Teodora.Gugleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 833

 

Биография

​Родена на 03.01.1988год. Завършено средно образование през 2006г. в МГ „Д-р Петър Берон" в град Варна. През 2014г. завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. През месец септември 2016г. започва работа като лекар  в клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Марина", Варна. От октомври месец 2016г. е лекар-специализант, а от февруари месец 2017г. е асистент в Катедрата по Образна диагностика.

Публикации

Член на