Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Валерия Игнатова Калева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: valeria.kaleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 387

 

Биография

Проф. д-р Валерия Калева завършва с отличен успех Медицински университет – Варна през 1979 г. Започва своя професионален път като ординатор в Детско отделение, гр. Омуртаг. За периода 1981 – 1984 г. е клиничен ординатор в Катедрата по педиатрия на ВМИ – Варна. През 1987 г. е назначена за редовен асистент в същата катедра. Има придобити специалности по детски болести (1984 г.), клинична хематология (1992) и детска клинична хематология и онкология (2007 г.). През 2004 г. придобива научна степен доктор по медицина въз основа на защитена дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца; през 2007 г. – научно звание доцент по педиатрия; през 2019 г. – научно звание професор. От 2005 г. ръководи Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. От 2012 г. до 2019 г. е ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна. От 2016 г. е ръководител на Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина" – варна.

Публикации

Има над 120 научни публикации в български и международни научни форуми. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, увеличени лимфни възли, наследствени анемии и коагулапатии.

 

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

БПА, БМСХ, БМДДХО, БОД, EHA, EAHAD

Председател на Работна група по таласемия и Работна група по хемофилия към Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ). Член на Консултативен съвет по редки болести към МЗ, Експертен съвет по детска онкохематология към МЗ, външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК.

Член е на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия" и „Клинична хематология".