Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Валерия Игнатова Калева д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: valeria.kaleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 387

 

Биография

Доц. д-р Валерия Калева завършва с отличен успех Медицински университет – Варна през 1979 г. Започва своя професионален път като ординатор в Детско отделение, гр. Омуртаг. За периода 1981 – 1984 г. е клиничен ординатор в Катедрата по педиатрия на ВМИ – Варна. През 1987 г. е назначена за редовен асистент в същата катедра. Има придобити специалности по детски болести (1984 г.), клинична хематология (1992) и детска клинична хематология и онкология (2007 г.). През 2004 г. придобива научна степен доктор по медицина въз основа на защитена дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца; през 2007 г. – научно звание доцент по педиатрия. От 2005 г. ръководи Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна. От 2012 г. е избрана за ръководител на Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет – Варна.

Публикации

Има над 70 научни публикации и над 140 участия в български и международни научни форуми. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, увеличени лимфни възли, наследствени анемии и коагулапатии.


Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Член е на Консултативния съвет към УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и консултант за Североизточна България по детска онкохематология и педиатрия. Председател е на Работна група по таласемия и Работна група по хемофилия за деца към Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ). Член е на Консултативен съвет по редки болести към МЗ и външен експерт по таласемия и хемофилия към НЗОК. Член е на УС на Българска педиатрична асоциация и на УС на БМСХ. Член е на Българско онкологично дружество, Дружество по медицинска онкология и Европейска асоциация по хематология.