Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. д-р Ваня Горанова Стефовска д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: vanya.goranova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 079

 

Биография

Проф. д-р B. Гopaнoвa, д.м. е родена на 17.10.1954 г.  Завършила е френска езикова гимназия в гр. Варна през 1973 г. и медицина във Варна през 1979 г. През следващите три години е работила като участъков терапевт в с. Сенокос, община Балчик. От 1982 г. е аcиcтeнт в Кaтедрата пo анатомия, хистология и ембриология при МУ - Варна, от 2008 г. - доцент и от 2015 г. - професор. През 1992-1993 и 1995 г. специализира в Инcтитутa пo анатомия нa чoвeкa към Унивepcитeтa "La Sapienza" (Pим), като през 1996 г. защитава дисертация на тема: "Ултрacтруктурнa opгaнизaция нa eндoмeтpиумa пpeз oнтoгенезaтa пpи плъx и зaeк" към MА - Coфия. През 1998-1999 г. работи като научeн cътpудник в Кaтедрата пo дeтcкa нeвpoлoгия към Charite-Virchow клиниката нa унивepcитeтa „Humbolt" (Бepлин) по международен проект за механична лезия на пoдpacтвaщия мозък. От април 2001 до юни 2002 г. е научeн cътpудник в Кaтедрата пo нeвpoлoгия към унивepcитeтa „Washington" (Сент Луис) по проект за трaвмaтично увpeждaнe нa гpъбнaчния мoзък. От юли 2002 до декември 2004 г. отново е назначена като научeн cътpудник към Charite-Virchow клиниката нa унивepcитeтa „Humbolt" (Бepлин) по международен проект за алкoxoлнaта нeвpoдeгeнepaция в нeзpeлия мoзък, а от януари 2005 до февруари 2008 г. - за научeн cътpудник в Кaтедрата пo дeтcкa нeвpoлoгия към унивepcитeтa Carl Gustav Carus (Дpeздeн) по проект за медикаментозно увреждане и неврогенеза в развиващия се мoзък. Hаучнaта дeйнocт и интepecи на проф. д-р В. Горанова са в областта на морфологията нa мaтката, нeвpoдeгeнepaцията и неврогенезата нa централната нервна система при тpaвмaтични и медикаментозни увpeждaния. Проф. д-р В. Горанова владее английcки, фpeнcки, итaлиaнcки, нeмcки и руски.

Публикации

Има над 50 публикации, значителна част от които са в престижни международни издания с общ импакт фактор над 150 и над 3800 цитирания:

Научни публикации​, както и множество участия в различни нaциoнaлни и мeждунapoдни научни фopуми.

Избрани публикации:

 1. Goranova V, Chaldakov G N (1990) Ciliated fibroblasts and smooth muscle cells in the rat uterus. Experientia 46:488-489.
 2. Goranova V, Vizza E, Correr S, Heyn R, Motta PM (1996) Collagen fibrillar skeleton in pregnant rabbit endometrium at term: a SEM study after NaOH maceration. Arch Histol Cytol 59:127-135.
 3. Ikonomidou C, Bosch F, Miksa M, Bittigau P, Vöckler J, Dikranian K, Tenkova TI, Stefovska V, Turski L, Olney JW (1999) Blockade of NMDA receptors  and apoptotic neurodegeneration in the developing brain. Science 283:70-74.       
 4. Ikonomidou C, Bittigau P, Ishimaru MJ, Wosniak DF, Koch C, Genz K, Price M, Stefovska V, Hörster F, Tenkova T, Dikranian K, Olney JW (2000) Ethanol-induced apoptotic neurodegeneration and fetal alcohol syndrome. Science 287:1056-1060.
 5. Ikonomidou C, Stefovska V, Turski L (2000) Neuronal death enhanced by N-methyl-D-aspartate antagonists. Proc Natl Acad Sci USA 97:12885-12890.        
 6. Vizza E, Goranova V, Heyn R, Correr S, Motta PM (2001) Extracellular fibrillar matrix architecture of human placental villi at term. Ital J Anat Embryol 106 Suppl 2:317-323.
 7. McDonald JW, Stefovska VG, Liu X Z, Shin H, Liu S, Choi D W (2002) Neurotrophin potentiation of iron-induced spinal cord injury. Neuroscience 115 (3):931-939.    
 8. Rzeski W, Pruskil S, Macke A, Felderhoff-Mueser U, Reiher AK, Hoerster F, Jansma K, Jarosz B, Stefovska V, Bittigau P, Ikonomidou C (2004) Anticancer agents are potent neutotoxins in vitro and in vivo. Ann Neurol 56:351-360.   
 9. Kuner R, Groom AJ, Bresink I, Kornau HC, Stefovska V, Müller G, Hartmann B, Tschauner K, Waibel S, Ludolph AC, Ikonomidou C, Seeburg PH, Turski L (2005) Late-onset motoneuron disease caused by a functionally modified AMPA receptor subunit. Proc Natl Acad Sci USA 102:5826-5831.    
 10. Manthey D, Asimiadou S, Stefovska V, Kaindl AM, Fassbender J, Ikonomidou C, Bittigau P (2005) Sulthiame but not levetiracetam exerts neurotoxic effect in the developing rat brain. Exper Neurol 193:497-503.  
 11. Kuner R, Groom AJ, Muller G, Kornau HC, Stefovska V, Bresink I, Hartmann B, Tschauner K, Waibel S, Ludolph AC, Ikonomidou C, Seeburg PH, Turski L (2005) Mechanisms of disease: motoneuron disease aggravated by transgenic expression of a functionally modified AMPA receptor subunit. Ann NY Acad Sci 1053:269-286.  
 12. Kaindl AM, Sifringer M, Zabel C, Nebrich G, Wacker MA, Felderhoff-Mueser U, Endesfelder S, von der Hagen M, Stefovska V, Klose J, Ikonomidou C (2006) Acute and long-term proteome changes induced by oxidative stress in the developing brain. Cell Death Differ 13:1097-1109. 
 13. Sifringer M, Stefovska V, Zentner I, Stepulak A, Knaute C, Marzahn J, Ikonomidou C (2007) The role of matrix metalloproteinases in infant traumatic brain injury. Neurobiol Dis 25:526-535.
 14. Sifringer M, Stefovska V, Endesfelder S, Stahel P, Genz K, Dzietko M, Ikonomidou C, Felderhoff-Mueser U (2007) Activation of caspase-1 dependent interleukins in developmental brain trauma. Neurobiol Dis 25:614-622.   
 15. Kaindl A M, Zabel C, Stefovska V, Lehnert R, Sifringer M, Klose J, Ikonomidou C (2007) Subacute proteome changes following traumatic injury of the developing brain: Implications for a dysregulation of neuronal migration and neurite arborization. Proteomics Clin Appl 1:640–649. 
 16. Hansen HH, Krutz B, Sifringer M, Stefovska V, Bittigau P, Pragst F, Marsicano G, Lutz B, Ikonomidou C (2008) Cannabinoids enhance susceptibility of immature brain to ethanol neurotoxicity. Ann Neurol 64(1):42-52.
 17. Papadia S, Soriano FX, Léveillé F, Martel MA, Dakin KA, Hansen HH, Kaindl A, Sifringer M, Fowler J, Stefovska V, McKenzie G, Craigon M, Corriveau R, Ghazal P, Horsburgh K, Yankner BA, Wyllie DJ, Ikonomidou C, Hardingham GE (2008) Synaptic NMDA receptor activity boosts intrinsic antioxidant defenses. Nat Neurosci 11:476-487.
 18. Stefovska VG, Uckermann O, Czuczwar M, Smitka M, Czuczwar P, Kis J, Kaindl AM, Turski L, Turski WA, Ikonomidou C (2008) Sedative and anticonvulsant drugs suppress postnatal neurogenesis. Ann Neurol 64(4):434-445.
 19. Uckermann O, Luksch H, Stefovska V, Hoehna Y, Marzahn J, Theil M, Pesic M, Gorkiewicz T, Gawlak M, Wilczynski GM, Kaczmarek L, Ikonomidou C (2011) Matrix metalloproteinases 2 and 9 fail to influence drug-induced neuroapoptosis in developing rat brain. Neurotox Res 19(4):638-648.
 20. Hoehna Y, Uckermann O, Luksch H, Stefovska V, Marzahn J, Theil M, Gorkiewicz T, Gawlak M, Wilczynski GM, Kaczmarek L, Ikonomidou C (2012) Matrix metalloproteinases 9 regulates cell death following pilocarpine-induced seizures in the developing brain. Neurobiol Dis 48(3):339-347.

Член на

Българското анатомично дружество