Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Венислав Ангелов Стоянов


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: venislav.stoyanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 295

 

Биография

Роден на 24.09.1957 г. в гр. Варна. Завършил II математическа гимназия “ Д-р Петр Берон” през 1975 г. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1983 г. От 1985 г. е асистент по педиатрия към Катедра педиатрия на МУ – Варна. Придобити специалности: Педиатрия (1989 г.); от 1990 г. е старши асистент, а от 1994 - главен асистент.

Публикации

Научни публикации

Има над 30 публикации и 15 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на дисморфичните генетични синдроми.

Член на

Българската педиатрична асоциация, БЛС