Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Виктория Детелинова Михайлова


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Viktoriya.Mihaylova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

​Виктория Михайлова е завършила езикова гимназия „Гео Милев" в гр. Добрич с профил френски и английски език през 2010г. През 2016г завършва медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна. През септември 2016г е избрана за хоноруван асистент  към Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Варна. Започва специализация по Обща и клинична патология през февруари 2017г към МБАЛ „Св. Анна" – гр. Варна. В периода 2017 – 2018г работи също като лекар към Център за спешна медицинска помощ – Варна. През 2018г зачислява като докторант по специалност „Патологоанатомия и цитопатология" към Медицински университет – Варна с тема на дисертационния труд : „Промени в глиални популации на човешки теленцефалон след исхемична увреда." Придобива специалност по Обща и клинична патология през 2021г. Към настоящия момент е редовен асистент към Катедра анатомия и клетъчна биология, МУ- Варна и патолог към Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛ „Св.Марина" – Варна. 

Публикации

​Научните интереси на д-р Михайлова са насочени в областта на невронауките и мозъчната исхемия. 

Член на

​Член на Български лекарски съюз, Българско анатомично дружество, Българско дружество по патология