Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Виктория Детелинова Михайлова


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Viktoriya.Mihaylova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на