Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Вилиам Доков д.м.


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: vilqm.dokov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 599

 

Биография

Роден е на 02.07.1958 г. гр. Прага, Република Чехия. През 1982 г. завършва медицина във ВМИ-Варна. От 1983 г. асистент в катдера "Съдебна медицина и деонтология" на МУ-Варна. Придобита специалност по съдебна медицина през 1986 г.


Публикации

Член на

Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), на European Association of Tissue Banks (EATB), БЛС