Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Владимир Тодоров Геров


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Хематология
Е-поща: Vladimir.Gerov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на