Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Яна Манолова Манолова д.м.


Катедра: Очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: yana.manolova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 634 901

 

Биография

Образование

1991 – 1997 Висше образование: Медицински университет- гр.Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“, магистър по медицина;

1997 – 2004 Висше специално образование, Медицински университет- гр.Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“, магистър лекар със специалност очни болести;

От 01.01.2001 г. започва работа като лекар по очни болести в Специализираната болница по очни болести за активно лечние  „Проф.Константинов“ – гр.Варна

Хонорован асистент към катедрата по Очни болести от 2010г, асистент от 2013 г.

Специализации:

2007 год.: Специализация в областта на глаукомата в Университетската Болница в Basel – Швейцария;

Курсове:

29.02.2012г. Курс по страбология и детски очни заболявания към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

20.12.2010 - 22.12.2010г. Курс по трансплантация на роговица и амниотична мембрана към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

24.02.2012 - 28.02.2012г. Курс по хирургия на стъкловидно тяло и ретина към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

05.05.2006 - 07.05.2006г. Курс по „Лазерно лечение в офталмологията“ към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

05.2003г. Курс „Флуоресцеинова ангиография в офталмологията“ към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

05.05.2006 – 07.05.2006г. Курс „Ехографска диагностика в офталмологията“ към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

03.2002г. Курс „Основи на контактологията“ – гр.София, CibaVision AG, ORBIS Int.;

17.05.1999 - 21.05.1999 Курс по „Окулопластична хирургия“ под ръководството на Проф.Д-р Робърт Кърстен- Университет Синсинати, Охайо, САЩ; СБОБАЛ,ORBIS Int.;

05.2004г. Курс „Факоемулсификация - показания,машини,техники“ към Медицински университет- Варна „Проф.Д-р Параскев Стоянов“;

05.04 - 08.04.2005г. Курс по факоемулсификация „Втора национална школа по факохирургия”,Alcon

21.02 - 23.02.2005г. Участие в седмица за профилактика на детското зрение - страбология и ортоптика;

05.2004 - 12.2004 Основен курс по витреоретинлна хирургия, Аlcon;

16.04.2010г. Участие в Глаукомна хирургия на живо, Пловдив;

08. 05. 2009г. Участие в Глаукомна академия, Варна;

20.07- 22.07.2009г. Участие в национален симинар „Ретинопатия на недоносеното“, Варна

Участие в мисиите на летящата болница „ОRBIS”;

Сертификати

2004г., International Council of Ophthalmology ( ICO) - The basic science assessment in ophthalmology including optics and refraction;


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп


IN VIVO LASER SCANNING CONFOCAL MICROSCOPY OF PTERYGIUM, Ivancheva V, TL Marinova, SS Peeva, YM Manolova, CN Grupcheva;

Групчева Хр.,С.Пеева,Я.Манолова, Мултицентрично клинично проучване в България на Purevision2HD :Мит ли е идеята за висока резолюция в контактологията - Български офталмологичен преглед 2012 брой 1 стр. 34-40;

Peeva SS, DI Grupchev, YM Manolova, CN Grupcheva; In vivo confocal microscopy-microstructural analysis into clinical practice; Taflotan sine и реакцията на очната повърхност

Член на

Български Лекарски Съюз (БЛС)
Съюза на Очните Лекари в България (СОЛБ)
Българско Дружество по Офталмология ( БДО)
Съюза на Българските Контактолози (СБК)