Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Андрей Атанасов Забунов


Катедра: Обща медицина и клинична лаборатория
УС: Обща медицина
Е-поща: andrei.zabunov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 893

 

БиографияРоден на 13.12.1955 г. в с. Драгоданово. Завършил английска езикова гимназия в гр.Пловдив и ВМИ Варна. От 1983 г. работи по разпределение в общинска здравна служба, ординатор в спешна помощ, участъков терапевт и от 1989 г. като асистент в катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести и гл.асистент в катедрата по Обща медицина от 1998 г. Има защитени специалности по ВБ, Нефрология и Обща медицина. Специализации: Спешна медицина в университета “George Washington”, САЩ; Обща медицина, по програма ФАР в Белгия, Испания, Полша, Франция; абдоминална ехография, здравна промоция, семейно планиране, комуникативни умения, тревожност и депресия в общата практика, акредитация на здравни заведения. Координатор на регионален проект, част от проект на МЗ, за изработване на Национална стратегия за борба с ХИВ/СПИН.   

Публикации

​Има над 40 публикации и 12 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на Общата медицина и Вътрешни болести

Научни публикации​

Член на

​БЛС​