Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Мария Благоева Костуркова

​бул. Христо Смирненски 1, УМБАЛ „Св. Марина", Клиника по вътрешни болести


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: maria.kosturkova@mu-varna.bg ; mkosturkova@yahoo.com
Телефон: 052/978639, 052/978241

 

Биография

​Родена​ на 25.06.1980г.Завършва в Първа Езикова Гимназия -Варна.През 2005 г.завършва в Медицински университет-Варна,специалност ​Медицина.

Езикови умения:английски,немски,френски и руски език-говоримо и писмено,

Публикации

​1.Доц. д-р Жанета Георгиева, дм, д-р Бранимир Каназирев, д-р Весела Златева, д-р Димитър Костов, д-р Мария Костуркова, д-р Мариела Бъчварова, доц. д-р Красимира Ненова. Ролята на дебелината на интима-медия на каротидните артерии за ранната диагностика и прогнозата на коронарната атеросклероза. Наука Кардиология 2008/4:152-156.
 2.Д-р Мария Костуркова, доц. д-р Жанета Георгиева, д.м. Остеопонтин – нов сърдечен биомаркер. Наука Кардиология 2011/1:27-30.
 3.М. Костуркова, Димитров Св., Шивачева Т., Кадинов Вл. Efficacy and safety of febuxostat compared to allopurinol for urate lowering therapy – four weeks of observation. 06.2013.
4.М. Костуркова, Я. Гинкова, д. Константинова, М. Димова, Д. Желязкова. Два случая с фамилна средиземноморска треска. 09.2013г
5.М. Костуркова, Вл. Кадинов. Препоръки на ACR за лечение и антиинфламаторна профилактика на острия подагрозен пристъп. Ревматология 2013/3:14-24.
6.М. Костуркова, Вл. Кадинов. Препоръки на ACR за лечение на подагра, 2012 – системни нефармакологични подходи при хиперурикемия. Ревматология, 2013/4: 3012.
7.М. Костуркова, Ж. Георгиева. Мениджмънт на сърдечно-съдовия риск при възпалителни ставни забололявания. Наука Кардиология, в печат.
 8.М. Костуркова, Ж георгиева. Адипоцитокини и остеоартроза. 
 9.М. Костуркова. Мускуло-скелетни прояви при захарен диабет.

Член на