Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Ивайло Живков Жеков


Катедра: Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Ивайло Жеков е роден на 09.03.1996г. в гр. Варна. През 2015г завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев" гр. Бургас. Завършва следването си в Медицински университет – Варна през 2021г, като веднага след това започва да преподава като хоноруван преподавател по съдебна медицина и деонтология. От 2022г е редовен асистент към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология".

Публикации

Член на