Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Калин Колев Михов д.м.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: kalinmihov@mail.bg ; kalin.mihov@mu-varna.bg
Телефон: 0889 428 227

 

Биография

Роден в гр. Търговище, завършил медицина през 1998г. в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология през 2003г., асистент в МУ Варна от 2012 г.

Д-р Калин Михов притежава национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член на ESSKA (Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология), ISMISS (Международно дружество по миниинвазивна гръбначна хирургия), член на редакционната колегия на списание Ортопедия и травматология, издание на Българската Ортопедично-травматологична асоциация; специализации и курсове в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Бразилия, Словения, Япония и др.

Интереси в областта на гръбначната хирургия, ендопротезиране на стави, артроскопия на колянна, тазобедрена и глезенна става.


Публикации

Член на

​БОТА, ESSKA, EFORT