Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Калоян Русланов Асеновски


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Kaloian.Asenovski@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на