Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Катерина Маринова Маринова

​гр. Варна, бул. Христо Смирненски №1, УМБАЛ „Св.Марина"- Варна, Клиника по Гръдна хирургия


Катедра: Хирургични болести
УС: Гръдна хирургия
Е-поща: katerina.marinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978682

 

Биография

Д-р Катерина Маринова  е  родена на 04.08.1986 г. в гр. Хасково. Завършила Гимназия с преподаване на чужди езици "Проф.Д-р Асен Златаров" с немски и английски език. През 2012 г. завършва  Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов", град  Варна.

От Януари 2013 г. работи като лекар-ординатор в Клиника по Гръдна Хирургия на УМБАЛ "Св.Марина" град  Варна. От 2014 г. е специализант по Гръдна Хирургия към Клиника по Гръдна Хирургия на УМБАЛ "Св.Марина" град  Варна.

От септември 2014 г. е хоноруван асистент към Катедрата по хирургични болести на МУ – Варна.

От м. януари 2015 г.  е асистент към Катедра хирургични болести на МУ-Варна.

Основни научни интереси в областта на хирургията на бял дроб и медиастинум, ВАТС, хирургия на млечната жлеза.

Публикации

Научни публикации
Има участие в над 35 публикации и доклади в България и чужбина

Член на

​БЛС, БХД, ESTS/European Society of Thoracic Surgeons/