Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Д-р Кенан Османов Керимов


Катедра: Неврохирургия и унг-болести
УС:Ушно-носно-гърлени болести
Е-поща: Kenan.Kerimov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на