Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Лилия Александрова Даскалова


Катедра: Анатомия, хистология и ембриология
УС:
Е-поща: liliya.daskalova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на