Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Марин Бойков Пенков доктор


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на