Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Неранза Георгиева Колева


Катедра: Анатомия, хистология и ембриология
УС:
Е-поща: neranza.koleva@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на