Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Валентина Спасова Иванова


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Физиология
Е-поща: valentina.ivanova@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Образование:

Висше-химик,втора специалност-физика

Полувисше-клиничен лаборант

Средно-Пета гимназия гр.Варна

 

Професионален опит:

​Служба трудова медицина към МОТБ - химик

Параходство „Български морски флот" – химик

ТХЕИ – Варна-физик

Многопрофилна Транспортна Болница – химик

Висш медицински институт – гр.Варна – клиничен лаборант

Публикации

Член на