Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Мите Мирков Гърковски


Катедра: Сърдечно – съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: Mite.Garkovski@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на