Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Николай Бранимиров Георгиев


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: nikolay.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Д-р Николай Георгиев е завършил Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - гр. Варна през 2012 г. През 2013 г. е зачислен като специализант в клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, като през 2015 г. е назначен на работа в клиника по ГЕ на длъжност лекар-специализант. През 2017 г. е назначен като асистент към катедра  „Вътрешни болести", УС по гастроентерология, хепатология и хранене, където продължава да работи и до момента включително.

През 2017 г. придобива специалност по гастроентерология и е назначен като лекар гастроентеролог към УМБАЛ „Св. Марина", където продължава да работи и до момента включително.

2018 г. преминава следдипломни квалификации и курсове по високоспециализирана дейност:
1. Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво
2. Абдоминална доплерова ехография – II ниво
3. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I ниво
4. Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво.

През 2018 г. е зачислен като редовен докторант към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", с тема на научен труд „Неинвазивни маркери при портална хипертония".

Д-р Георгиев има интереси в областта на  Ултразвукова и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт и интервенционалната ендоскопия.

Публикации

Член на

​Българското научно дружество по гастроентерология, БЛС.​