Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Павел Славов Павлов


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: Pavel.Pavlov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на