Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Петър Атанасов Шивачев д.м.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: petar.shivachev@mu-varna.bg, drshivachev@yahoo.com, dr.shivachev@gmail.com
Телефон: +359 52 302851/60/, вътр. 1360, +359888786711

 

Биография

​Доц. д-р Петър Атанасов Шивачев, дм е роден на 06.04.1957 година в гр. Варна. Възпитаник е на II МГ „Д-р Петър Берон”. Завършва медицина през 1983 г. в Медицински университет – Варна. Придобива специалност по Педиатрия през 1989 г., а през 1993 г. - специалност по детска ревмокардиология. През 2014 г. защитава дисертация в областта на критичните вродени сърдечни малформации, а през 2016 г. е избран за доцент. Основни интереси в областта на детската кардиология (вродени сърдечни малформации, ритъмни и проводни нарушения, кардиомиопатии, възпалителни заболявания на сърцето) и ревматология. Д-р Шивачев е републикански консултант по педиатрия и детска кардиология от 2002 г. Притежава сертификати по ехокардиография, неинвазивна кардиология и фетална ехокардиография.


Публикации

Има над 170 публикации в български и чуждестранни списания, и участия в национални и международни конгреси, симпозиуми и конференции.Член на

Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината. Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология.