Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Петър Георгиев Петров


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: Petar.G.Petrov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на