Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Светла Милчева Борисова


Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Д-р Светла Милчева е родена през 1978г. в гр. Варна. През 2002г. завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна. След няколко години работа като общопрактикуващ лекар, през 2008г. започва специализация по психиатрия и работи като лекар във II Психиатрична клиника. През 2012г. придобива специалност психиатрия, а от 2018 г. е асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

 

Публикации

Член на