Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Светлин Върбанов Върбанов д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Svetlin.Varbanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Светлин Върбанов е роден на 24.08.1977 г. в гр. Варна. През 2005г. завършва Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов” –Варна, специалност медицина.  От 2013 г. работи като лекар-ординатор към Първа психиатрична клиника в МБАЛ „Св. Марина” – Варна. От 2016г. е асистент по съдебна психиатрия към Катедра по психиатрия и медицинска психология на МУ- Варна.

ПубликацииИма над 10 публикации и участия в научни конгреси

Член на

Българска Психиатрична Асоциация
Български Лекарски Съюз