Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доцент д-р Свитлана Юриевна Бачурска д.м.


Катедра: Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на