Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Тони Борисов Стателов


Катедра: Хирургични болести
УС:Урология
Е-поща: toni.statelov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на