Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС по спортна медицина

Проект за национална стратегия за масово спортуване съвместно със национална кардиологична болница. Популяризиране  на двигателната активност в ежедневието, като превенция на социално значими сърдечно-съдови заболявания. Проект за промяна на немедикаментозен начин на живот при хипертоници - физическа активност.

 

Програма за обучение на студенти

 

 1. Спортна медицина – предмет, задачи и развитие. Организация на  спортната медицина в България.
 2. Физическо развитие на човека и спортна дейност. Оценка на физическото развитие. Методи.
 3. Физиология и биохимия на спортната дейност.
 4. Медицински контрол върху здравето и тренираността на спортуващите. Функционална диагностика  в спорта.
 5. Хигиена на спорта.
 6. Хранене на спортиста.  Хранене по видове спорт.
 7. Биостимулиране и възстановяване в спорта.
 8. Допинг и допингов контрол.
 9. Спортна травматология.
 10. Спортно пренапрежение.
 11. Заболявания и увреждания под влияние на външни физически фактори.
 12. Дихателна и сърдечна реанимация в спорта. Инциденти заплашващи живота на спортиста.
 13. Принципи на физикална терапия и рехабилитация при спортисти.