Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Велина Юриева Керековска-Нейкова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:ендокринология и болести на обмяната
Е-поща: Velina.Kerekovska@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на