Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Вилислава Роберт Иванова


Катедра: Акушерство и гинекология
УС:
Е-поща: dr.vili.ivanova@gmal.com / Vilislava.Ivanova@mu-varna.bg
Телефон: 0897 700727

 

Биография

 Родена през 1983г. в гр. Варна. Завършва средното си образование в V езикова гимназия „Йоан Екзарх" с изучаване на френски език. През 2012г. завършва висшето си образование в Медицински университет – Варна, специалност „Медицина". От 2013г. е специализант по Акушерство и гинекология към МУ – Варна с база за обучение СБАГАЛ – Варна, специалност по АГ придобива през 2019г. След успешно спечелен конкурс през 2016 е редовен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология. Д-р Вилислава Иванова владее отлично писмено и говоримо английски, немски и френски език. Разработва дисертационен труд на тема: „Ултразвуково проследяване и оценка на цикатрикса след цезарово сечение"

Публикации

Член на