Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Веселин Маринов Маринов д.м.


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: V.Marinov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на