Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Юлиана Радославова Георгиева

Факултет Фармация, ет. 4, лаб. 403​


Катедра: Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: yuliana.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2952

 

Биография

​Родена в гр. Варна. През периода 1987-1990 г. завършва Полувисш институт по Биотехнологии със специалност „Биотехнологични процеси и продукти" . От 1982 -2014 г. работи в ХЕИ/РЗИ като хим. лаборант в лаборатория: Прах и микроклимат, Атмосферен въздух,  Токсикология на храните и Химия на храните. От м.март 2014 г. работи като хим. лаборант в Катедра Химия.

Публикации

Член на