Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Корнелия Александрова Димитрова

Лаборатория по медицинска генетика, каб.256, ул." Христо Смирненски" 1, Варна


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: kornelia.dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 052978332

 

Биография

​Родена на 01.12.1971.

От 04.2008г. работи в МБАЛ „Св. Марина" ЕАД-Варна, ул „Хр. Смирненски"1 , гр Варна в  Лаборатория по медицинска и молекулярна генетика като Медицински лаборан.

Публикации

Член на

​Член на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи