Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. физ. Силвия Георгиева Бончева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика, Факултет по фармация, Медицински университет – Варна


Катедра: Медико-биологични науки
УС:Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: silvia.boncheva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677258

 

Биография

Родена на 7.10.1971 г. в гр. Лозница, Разградска област. Придобива магистърска степен по физика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” през 1996 г. От 2002 г. Е асистент в Катедрата по физика и биофизика на МУ - Варна.

Публикации

Има 8 научни публикации и 6 участия с доклади в научни форуми в страната и чужбина.

Научни публикации​

Член на

Съюза на физиците в България от 2009г. и Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство от 2010г.