Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Иван Николаев Андреев


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Ivan.Andreev@mu-varna.bg
Телефон: 062/ 69 00 23

 

Биография

Роден на 23.05.1991 година в град Велико Търново, където получава своето средно образование в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев" с профил биология и химия. През 2017 година завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна.  През същата година става носител на награда за активна студентска дейност и заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в МУ – Варна. След дипломирането си започва професионалната си кариера в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" - гр. Велико Търново като лекар-специализант по гастроентерология. От началото на 2019 година е хоноруван преподавател по Вътрешни болести във Филиал Велико Търново към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна, а след успешно положен изпит през същата година, заема длъжността „Асистент" във Филиал Велико Търново към Медицински университет-Варна.Публикации

​Д-р Иван Андреев участва в множество национални и международни конференции, съавтор е на научни публикации в сферата на ехографските изследвания.

Член на